حمایت‌ احتمالی ما از روحانی مشروط است/ اصلاح‌طلبانی که تأیید صلاحیت می‌شوند برای 96 ثبت‌نام کنند