اروپا مشکل ترافیک را چگونه حل می‌کند؟/ حمل‌ونقل عمومی دومین هزینه سبد خانوارهای عمومی