ثبت‌نام 30 درصد از جمعیت در سرشماری نفوس و مسکن/ امکان ویرایش اطلاعات از 28 مهر ماه