هواپیماهای نیروی هوایی ارتش برای شرکت در رزمایش به پرواز درآمدند + فیلم