کره شمالی: علیه آمریکا حمله هسته‌ای پیش دستانه انجام می‌دهیم