کری: حلب سقوط کند، حمایت کشورهای مخالف اسد از «تروریسم» ادامه می‌یاید