تسلا و پاناسونیک برای ساخت پنل های خورشیدی همکاری می کنند