تشکیل کمیسیون مشترک برای مقابله قانونی با دو تابعیتی‌ها/رفع خلاهای قانونی در دستورکار کمیسیون