انتشار عکس مریم رجوی در هفته‌نامه دانشگاه شریف سهوی نبود/ جمع‌آوری بیش از 20 امضا برای استیضاح وزیر علوم