استقبال فعالان سیاسی و مردم از کابینه دولت نماد وحدت در استان مرکزی است