مشتاقی: بیشتر نفرات شاخص تیم ملی را از دست داده ایم/ سرمربی تیم نوجوانان باید سریع‌تر معرفی شود