اختصاص 15 میلیارد ریال اعتبار به طرح‌های عمرانی حرم بی‌بی حکیمه(س)