آنچه در نیمه نخست سال 95 بر بازار مسکن گذشت(اینفوگرافیک)