شورای استانداری نینوا:داعش 57فرمانده خود را در موصل اعدام کرد