کارشناس سی ان ان: باآزاد سازی موصل عمر داعش در عراق به سر می رسد