نتیجه‌گیری نهایی از عملیات آزادسازی موصل در گرو خاتمه حمایت‌های پشت پرده از داعش است