سردار صفوی: امیدواریم همکاری‌ها برای مبارزه با گروه‌های تکفیری تداوم یابد