چرا کشتارگاه صنعتی گلپایگان به بهره‌برداری نمی‌رسد؟