کاردار سفارت عراق در دمشق: حضور نیروهای ترکیه،اوضاع موصل را پیچیده تر می کند