جنگنده های عراق پایگاههای داعش را در موصل بمباران کردند