حضور 21 شرکت دانش‌بنیان در بزرگترین رویداد فنی و تجاری دارویی جهان