اهمیت عملیات موصل و تلاش قدرت‌های منطقه‌ای و بین المللی برای ایفای نقش