4 هزار نیروی کُرد در عملیات موصل/ چند روستا آزاد شد