قدرت‌های اروپایی در تلاش برای هموار کردن تحریم‌های بیشتر علیه نظام سوریه