انتشار عکس بازیگر سریال ستایش به جای یک زندانی در روزنامه القدس العربی