کاخ سفید، صهیونیسم و تروریسم اضلاع مثلث بی‌ثباتی منطقه