جنگل‌ها 60 درصد اکسیژن مورد نیاز ساکنان زمین را تامین می‌کنند