متلاشی شدن بزرگ‌ترین شبکه سازمان یافته مدلینگ در زاهدان