"جیا جیا"، پاندای ۳۸ ساله در باغ‌وحشی در هنگ‌کنگ مُرد