کشته شدن هجده فرد مسلح در عملیات نیروهای مصری درشمال صحرای سینا