نیروهای خارجی در عملیات موصل، هدف بمباران ائتلاف قرار می‌گیرند