خطوط دفاعی اولیه داعش در اطراف موصل درهم شکست/ پیشروی نیروهای عراقی در شمال و جنوب شهر