سفر «عبدالله عبدالله» به عربستان سرخط روزنامه های افغانستان/ 26 مهر