پیشروی ارتش سوریه به سمت «خان‌طومان» و شکست تروریست‌ها در اشغال «معردس»+نقشه