حکم رییس‌جمهور افغانستان درباره قانون دسترسی به اطلاعات