قیمت طلا در آغاز مبادلات دوشنبه تغییر چندانی نداشته است