کارتر: ائتلاف آمریکایی آماده حمایت از نیروهای عراقی است