آغاز عملیات بازپس‌گیری موصل/العبادی: فقط نیروهای عراقی در موصل خواهند جنگید