روایت خواندنی از آبگوشت‌خوری احمدی‌نژاد و مشایی در پاستور/پیاز سوخته‌ در سوپ احمدی‌نژاد دردسرساز شد