پیام رئیس جمهوری چین به مناسبت فعالیت نمایشگاه بازرگانی کانتون