سیاست آل‌سعود در قبال دشمنان؛ شلیک کن و فراموش کن!