وقتی سعودی‌ها از شلیک‌های دروغین به ناو آمریکایی سود می‌برند