تلاش دولت تایلند برای اطمینان دادن به مردم در مورد جانشین پادشاه