منافع رژیم صهیونیستی از حاکمیت رژیم‌های استبدادی در منطقه