اسپوتنیک روسیه: داعش عقب نشینی خود را از موصل اعلام کرد