رئیس جمهوری کره جنوبی: رژیمی ستمگر بر کره شمالی حکومت می کند