نیروهای عراقی عملیات نظامی برای آزادسازی موصل را آغاز کردند