تصویر برداری فیلم «ابن بادیس» با همکاری گریمورهای ایرانی در الجزایر پایان یافت