حکم رییس‌جمهوری افغانستان برای اجرای قانون دسترسی به اطلاعات