ترامپ: در بسیاری از مراکز رای‌گیری انتخابات 8 نوامبر تقلب خواهد شد